Болен Дойчин. Том 1. Песента за Болен Дойчин в българския фолклор (Изследване). /Науч. ред. проф. дфн Анчо Калоянов.


Моллов, Тодор (2012) Болен Дойчин. Том 1. Песента за Болен Дойчин в българския фолклор (Изследване). /Науч. ред. проф. дфн Анчо Калоянов. Велико Търново, изд. „Веста“, 2012, 159 стр. (ISBN 978-954-543-045-9)


 
  Монография
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8302
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/