Болен Дойчин в сръбския и в българския фолклор.


Моллов, Тодор (2011) Болен Дойчин в сръбския и в българския фолклор. Велико Търново, Изд. Фабер, 2011, 288 стр., ISBN: 978-954-400-471-2. Авторски текст: с. 99-276.


 
  Монография
 
 Издадено
  8301
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/