Върху една схема на метода на хармоничния баланс в задачата за принудени периодични трептения в многомерни системи със закъснения.


Петров, Димитър (1986) Върху една схема на метода на хармоничния баланс в задачата за принудени периодични трептения в многомерни системи със закъснения. Годишник на ВУЗ по приложна математика, ТУ-София.


 -
  
 -
 
  830
 Димитър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/