Принудени периодични трептения в системи за регулиране.


Петров, Димитър (1985) Принудени периодични трептения в системи за регулиране. -


 -
  Дисертация
 -
 
  829
 Димитър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/