Оптималность по конусу (Д.Дочев).


Петров, Димитър (1981) Оптималность по конусу (Д.Дочев). Научни трудове на ВИММЕСС-Русе,т.23,9,1981(122-129).


 -
  
 -
 
  824
 Димитър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/