Метод оптимальной метрики для некоторого класса счетных систем интегро-дифференциальных уравнений ( Д.К.Пантелеев).


Петров, Димитър (1977) Метод оптимальной метрики для некоторого класса счетных систем интегро-дифференциальных уравнений ( Д.К.Пантелеев). Балкански математически конгрес,Варна,3-9. 06.1977г.(14-18).


 -
  Доклад
 -
 
  822
 Димитър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/