Самодуални кодове с автоморфизъм от ред 7


Буюклиева, Стефка (1995) Самодуални кодове с автоморфизъм от ред 7 Математика и математическо образование


 -
  Доклад
 самодуални кодове


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Математика

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  816
 Стефка Буюклиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/