“Pinpointing the Universe: Book VII of John Milton’s Paradise Lost”. Comparisons and Interactions within/across Cultures. Eds. Ludmilla Kostova, Iona Sarieva and Mihaela Irimia. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2012. 259-273. ISBN: 978-954-524-858-0.


Карпузов, Пейо (2012) “Pinpointing the Universe: Book VII of John Milton’s Paradise Lost”. Comparisons and Interactions within/across Cultures. Eds. Ludmilla Kostova, Iona Sarieva and Mihaela Irimia. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2012. 259-273. ISBN: 978-954-524-858-0.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8098
 Пейо Карпузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/