„За една нетипична ситуация“. Проф. д-р Върбан Вътов 70 години. Юбилеен сборник. Ред. Стоян Буров, Кирил Цанков и Анелия Петкова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011. 133-140. ISBN: 978-954-524-810-8.


Карпузов, Пейо (2011) „За една нетипична ситуация“. Проф. д-р Върбан Вътов 70 години. Юбилеен сборник. Ред. Стоян Буров, Кирил Цанков и Анелия Петкова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011. 133-140. ISBN: 978-954-524-810-8.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8097
 Пейо Карпузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/