Homo balkanicus като homo ludens (Сатиричната картина на света в творчеството на Радое Доманович и Бранислав Нушич)


Бонджолов, Христо (2003) Homo balkanicus като homo ludens (Сатиричната картина на света в творчеството на Радое Доманович и Бранислав Нушич) В.Търново: издателство Faber, 2003. 115 с. ISBN - 954-775-236-7. COBISS.BG-ID - 1040960228.


 Монографията разглежда въпроси, засягащи изграждането на сатиричната картина на света в в творчеството на Радое Доманович и на Бранислав Нушич, като се акцентува върху играта като основа на балканския поведенчески модел.
  Монография
 Homo balkanicus, игра, литература, анализ, сатира, картина на света
 Издадено
  8075
 Христо Бонджолов

1. Ваня Ламбева. Съвременен прочит на политическата сатира на Радивойе Доманович. – http://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/component/content/article/62-balkans/557-lambeva

2. Елена Дойчинова. Tемата на Лара. Паcтернак 50 години след първото издание на “Д-р Живаго”. – Bulgaria Sega / България сега (Канада), 29.11.2007. http://www.bulgariasega.com/usa_canada_bulgari/615.html

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/