Текст и прототекст („Доктор Живаго” на Б. Л. Пастернак)


Бонджолов, Христо (2003) Текст и прототекст („Доктор Живаго” на Б. Л. Пастернак) В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003. 148 с. ISBN - 954-524-355-4. COBISS.BG-ID - 1041668836.


 Монографията е посветена на творчеството на Б. А. Пастернак и разкрива зависимостта на текста на неговия роман "Доктор Живаго" от прототекста - Евангелието и Откровението.
  Монография
 текст, прототекст, „Доктор Живаго”, роман, литература
 Издадено
  8074
 Христо Бонджолов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/