Велкова-Гайдаржиева. Поетическото битие на Петър Алипиев. Следдеветосептемврийски контексти. // 9 септември 1944: литература и политика. Съст. : Пламен Дойнов. - София: "Кралица Маб", Департамент "Нова българистика" на Нов български университет, 2015, (с. 328-370). ISBN 978-954-533-142-8; COBISS.BG-ID 1270777572


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2015) Велкова-Гайдаржиева. Поетическото битие на Петър Алипиев. Следдеветосептемврийски контексти. // 9 септември 1944: литература и политика. Съст. : Пламен Дойнов. - София: "Кралица Маб", Департамент "Нова българистика" на Нов български университет, 2015, (с. 328-370). ISBN 978-954-533-142-8; COBISS.BG-ID 1270777572 9 септември 1944: литература и политика. Съст. : Пламен Дойнов. - София: "Кралица Маб", Департамент "Нова българистика" на Нов български университет, 2015, (с. 328-370). ISBN 978-954-533-142-8.


 
  Студия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  8060
 Антония Велкова-Гайдаржиева

2. Велкова-Гайдаржиева. Поетическото битие на Петър Алипиев. Следдеветосептемврийски контексти. // 9 септември 1944: литература и политика. Съст. : Пламен Дойнов. - София: "Кралица Маб", Департамент "Нова българистика" на Нов български университет, 2015, (с. 328-370). ISBN 978-954-533-142-8. Цитирано в: Пенев, Пламен. Записки. Начало (Литературно-исторически етюди). - Русе: "Лени-Ан", 2016, с. 336, цитирано на с. 31-32. ISBN 978-619-7058-39-0.

1. Велкова-Гайдаржиева. Поетическото битие на Петър Алипиев. Следдеветосептемврийски контексти. // 9 септември 1944: литература и политика. Съст. : Пламен Дойнов. - София: "Кралица Маб", Департамент "Нова българистика" на Нов български университет, 2015, (с. 328-370). ISBN 978-954-533-142-8. Цитирано в: Ангелова, Мая. Поетическо земеописание на България. За “Макове”, „Стръкове”, Високата вълна” и тихата лирика. // „Тихата лирика” в българската литература. София – Велико Търново, 2015, (с. 181-225), цитирано на с. 198. ISBN 978-954-533-147-3.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/