Велкова-Гайдаржиева, Антония. "Не певец на природата съм аз, а певец на човека" (Петър Алипиев). // КИЛ, - Варна, 2015, бр. 2, (с. 7-8, 10). ISSN 1310-120X.


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2015) Велкова-Гайдаржиева, Антония. "Не певец на природата съм аз, а певец на човека" (Петър Алипиев). // КИЛ, - Варна, 2015, бр. 2, (с. 7-8, 10). ISSN 1310-120X. КИЛ, - Варна, 2015, бр. 2, (с. 7-8, 10). ISSN 1310-120X.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  8059
 Антония Велкова-Гайдаржиева

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. "Не певец на природата съм аз, а певец на човека" (Петър Алипиев). // КИЛ, - Варна, 2015, бр. 2, (с. 7-8, 10). ISSN 1310-120X. Цитирано в: Пенев, Пламен. Начало (Литературно-исторически етюди). - Русе, Лени Ан, 2016 - с.336, цитирано на с. 14-15. ISBN 978-619-7058-39-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/