Велкова-Гайдаржиева, Антония. Сезоните на Петър Алипиев. // Литературен вестник - София, 2015, бр. 11, (с. 6-7). ISSN 1310-9561.


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2015) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Сезоните на Петър Алипиев. // Литературен вестник - София, 2015, бр. 11, (с. 6-7). ISSN 1310-9561. Литературен вестник - София, 2015, бр. 11, (с. 6-7). ISSN 1310-9561.


 Peter Alipiev is fne of the poetic emblems of 60-s of 20. Man and nature translate and express themselves. The poetic world of P. Alipiev is unified, round, fundamental. The four seasons, each of them magical, note a great amount of his lyric. By the various seasons the life is captured in its different transformations. However, the human nature is expressed in a wide spectre of emotional states and philosophical reflexes. The most important season for Alipievs sensitivity is autumn. Nature in P. Alipievs poetry is seen by human eyes. Its pictures express existential wisdom. This poetry is quiet and still. There is sorrow, but also thirst for life – of man and bird, of old man and grass, of child and bee.
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  8058
 Антония Велкова-Гайдаржиева

2. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Сезоните на Петър Алипиев. // Литературен вестник - София, 2015, бр. 11, (с. 6-7). ISSN 1310-9561. Цитирано в: Антов, Пламен. Априлска поезия и „априлски” билингвизъм. // Генерация на властта: „Априлското поколение” в българската литература. Съставител: Пламен Дойнов. – София: „Кралица Маб”, 2016, цитиране на (с. 179). ISBN 978-954-533-161-9; COBISS.BG-ID 1282740708

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Сезоните на Петър Алипиев. // Литературен вестник - София, 2015, бр. 11, (с. 6-7). ISSN 1310-9561. Цитирано в: Антов, Пламен . Тихата лирика – контекст, генеалогии, наследства. Колективният език. // „Тихата лирика” в българската литература. София – Велико ТърновоСъставители: Пламен Дойнов, Иван Станков. - София: "Кралица Маб", 2015, (117-149), цитирано на с. 139. ISBN 978-954-533-147-3;COBISS.BG-ID 1272333284

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/