Историческите възстановки като специално събитие.


Маздрашка-Михова, Фани (2015) Историческите възстановки като специално събитие. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 13.03.2015 (18.03.2015)


 
  Статия
 събития, исторически възстановки


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  8049
 Фани Маздрашка-Михова

1. Цитирано в: Петров, Чавдар. Северният централен район на България като туристическа дестинация – комуникационна стратегия. // Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 29.09.2016. (22.03.2018).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/