Медийни реакции на кризисни събития(Наблюдение над оформителските решения на първите страници на българските ежедневници при кризисни събития )


Маздрашка-Михова, Фани (2013) Медийни реакции на кризисни събития(Наблюдение над оформителските решения на първите страници на българските ежедневници при кризисни събития ) Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на медиите в България, Бургас 2013, с. 143 -153.


 
  Доклад
 вестници, графично оформлание, кризисни събития


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  8048
 Фани Маздрашка-Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/