Велкова-Гайдаржиева, Антония. Първият професионален прочит на "Под игото": д-р К. Кръстев. // Литературен вестник - София, 2014, бр. 38, (с. 6-7). ISSN 1310-9561.


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2014) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Първият професионален прочит на "Под игото": д-р К. Кръстев. // Литературен вестник - София, 2014, бр. 38, (с. 6-7). ISSN 1310-9561. Литературен вестник - София, 2014, бр. 38, (с. 6-7). ISSN 1310-9561.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  8038
 Антония Велкова-Гайдаржиева

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Първият професионален прочит на "Под игото": д-р К. Кръстев. // Литературен вестник - София, 2014, бр. 38, (с. 6-7). ISSN 1310-9561. Цитирано в: Михайлов, Димитър. Иван Вазов. История. Поетика. Диалози. - Велико Търново: "Дар - РХ", 2016, (с. 293), цитирано на с. 62. ISBN 978-954-9489-50-7; COBISS.BG-ID 1279905252

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/