Определяне на етническия състав при преброяванията на населението в Европа - традиция и съвременен подход


Аркадиев, Димитър (2004) Определяне на етническия състав при преброяванията на населението в Европа - традиция и съвременен подход Сб. Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз. Свищов,2004, с. 269-274. ISBN: 954-23-0185-5.


 Определяне на етническия състав при преброяванията на населението в Европа - традиция и съвременен подход
  Статия
 етнически състав, преброявания, Европа


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  803
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/