Определяне на етническия състав при преброяванията на населението в Европа - тенденции в началото на 21-ви век


Аркадиев, Димитър (2003) Определяне на етническия състав при преброяванията на населението в Европа - тенденции в началото на 21-ви век Сп. Статистика, София, НСИ, 2003, кн.5-6, с. 24-49. ISSN: 0204-8698.


 Една от структурите, за които се събират данни при преброяванията, е по отношение на етническия състав на населението и свързаните с него процеси и тенденции. В тази светлина се изясняват проявилите се тенденции в Европа. Европейските страни се класифицират в условно в три групи: първа група, страни с пряк въпрос за етническата група в преброителната карта; втора група, страни с пряк въпрос за езика в някоя от неговите разновидности; трета група, страни само с включване на косвени въпроси в пре
  Статия
 етнически състав, преброявания, Европа, тенденции


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  801
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/