Статистика.Учебни материали за дистанционно обучение (електронен вариант).


Аркадиев, Димитър (2003) Статистика.Учебни материали за дистанционно обучение (електронен вариант). ВТУ”Св.св. Кирил и Методий”. Център за образователни технологии, 2003.


 Статистика. Учебни материали за дистанционно обучение. ВТУ”Св.св. Кирил и Методий”. Център за образователни технологии
  Учебник / Учебно помагало
 статистика, учебни материали, дистанционно обучение


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 
  799
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/