Статистика.Учебни материали за дистанционно обучение (електронен вариант).


Аркадиев, Димитър (2003) Статистика.Учебни материали за дистанционно обучение (електронен вариант). ВТУ”Св.св. Кирил и Методий”. Център за образователни технологии, 2003.


 Статистика. Учебни материали за дистанционно обучение. ВТУ”Св.св. Кирил и Методий”. Център за образователни технологии
  Учебник / Учебно помагало
 статистика, учебни материали, дистанционно обучение


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 
  799
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/