Статистика.


Аркадиев, Димитър (2003) Статистика. Стара Загора, 2003, 394 с. ISBN: 954-9887-38-3.


 Статистика.Учебник за студенти по икономически специалности. Второ преработено и допълнено издание
  Учебник / Учебно помагало
 статистика, учебник


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  797
 Димитър Аркадиев

2. ВАЛЕНТИНА ГИГОВА. СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ВЪВ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ. Учебни записки за студенти от магистърска степен на НСА. Национална спортна академия “В. ЛЕВСКИ”, КАТЕДРА “ТЕОРИЯ НА СПОРТА”, Сектор “Статистика”, 77 с., 2009 - стр.63. http://4.nsa-virtualeducation.com/U4_sport_manual.doc

3. НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "В. ЛЕВСКИ" ОКС "Магистър". СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В СПОРТА. Ръководство за редовно и дистанционно обучение на студентите от магистърска степен. http://1.nsa-virtualeducation.com/index.htm http://1.nsa-virtualeducation.com/a1_6.htm

1. АКРАМ ЗАХЛУЛ, ИВАН ГРИГОРОВ. ПРОУЧВАНЕ НА КЛАНИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ХИМИЧНИЯТ СЪСТАВ НА МЕСО ОТ ФАЗАН (PHASIANUS COLCHICUS L,), ЯРЕБИЦА (PERDIX PERDIX L.), КЕКЛИК (ALECTORIS GRAECA GRAECA L.) И ДИВА АМЕРИКАНСКА ПУЙКА (MELIAGRIS GALLAPAGOSIVESTRIS VIELLOT). Тракийски Университет, 6000, Стара Загора, България. http://www.sustz.com/docs/Content/S2.html

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/