Преподаване на статистика за икономисти - предизвикателства в съвременните условия


Аркадиев, Димитър (2003) Преподаване на статистика за икономисти - предизвикателства в съвременните условия Сб. Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век XXI. Свищов,2003, с. 359-364. ISBN: 954-23-0158-8.


 Разглеждат се всеобщността на статистическия подход в човешката дейност. Обсъжда се необходимостта от минимална статистическа грамотност в съвременните условия и пътищата за нейното постигане – за участие в различни статистически мероприятия, социологични проучвания, разбиране на различни икономически показатели и т.н. Главно внимание се обръща на статистическата грамотност на икономическите специалисти на различни степени (средно образование, висше – бакалавър и магистър). Обсъждат се пробле
  Статия
 статистика, преподаване, икономисти


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  795
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/