Краткосрочно и дългосрочно потребителско търсене на някои групи хранителни стоки в България


Аркадиев, Димитър (2002) Краткосрочно и дългосрочно потребителско търсене на някои групи хранителни стоки в България Сп. Статистика, София, Национален статистически институт (НСИ), 2002, кн.5, с. 43-60. ISSN: 0204-8698.


 Анализира се краткосрочното (short-run) и дългосрочното (long-run) потребителско търсене на четири групи хранителни стоки (хляб, мляко, млечни продукти, месо) от домакинствата в България. Измерва се влиянието на три фактора върху потребителското търсене: собствена цена на стоката, паричен доход на домакинството, общо равнище на потребителските цени. Месечни данни за посочените фактори са взети от наблюдението на домакинските бюджети. Периодът на анализа е от Декември 1992 до Декември 2000 г. Пр
  Статия
 потребителско търсене


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  791
 Димитър Аркадиев

1. Николова, Красимира ; Тонкова, Евгения ; Тодорова, Светлана ; Иванова, Татяна. Потребление и икономическа активност на България по пътя към Европейския съюз. Варна, Наука и икономика, 2007, 204 с. ISBN: 978-954-21-0315-8.

2. СВЕТЛАНА ТОДОРОВА. СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ОСНОВНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА. - Статистика, 2007, кн. 3, с.84-94.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/