Илиев, Ив. Г. Теория на относителността. Българските относителни местоимения – произход и развой. Част I-II. Пловдив. Весела, 2012.


Карамфилова, Петя (2012) Илиев, Ив. Г. Теория на относителността. Българските относителни местоимения – произход и развой. Част I-II. Пловдив. Весела, 2012. Българистика. 25/2012. С., 2012, с.119-120.ISSN 1311-8544


 Публикацията е рецензия за труда на Иван Г. Илиев "Теория на относителността. Българските относителни местоимения – произход и развой".
  Отзив
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7892
 Петя Карамфилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/