Някои размисли и виждания върху преподаването на статистика за икономисти


Аркадиев, Димитър (2001) Някои размисли и виждания върху преподаването на статистика за икономисти Сб. Актуални проблеми на обучението на студентите по статистика в България и взаимодействието между статистическата теория и практика, С.,УНСС, 2001, с.19-31.


 Някои размисли и виждания върху преподаването на статистика за икономисти
  Статия
 статистика, преподаване, икономисти


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  789
 Димитър Аркадиев

1. NEDYALKOV, Iliya. Model of a Real-time Application Based on SignalR Working with Big Missives of Data Which is Applicable in the Gaming Industry. In: Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE). International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics and Economy and Education (ICAICTSEE), 2014. p. 631.

2. STOYKOVA-KANALIEVA, Andreana. Regarding the Teaching of the Subject" STATISTICS" at the Universities of Economics in Bulgaria. In: Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE). International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics and Economy and Education (ICAICTSEE), Sofia, 2014. p. 636-643.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/