Извори, интерпретации, изводи, традиция. Размисли за тълкуването на два средновековни текста.


Кабакчиев, Кирил (2015) Извори, интерпретации, изводи, традиция. Размисли за тълкуването на два средновековни текста. В. Търново, Фабер, 84 с.


 В студията са подложени на анализ различни постановки за определяне параметрите на Евтимиевата реформа според Цамблаковото слово за Евтимий Търновски и Сказанието на Константин Костенечки. Оказва се, че за медиевистите е важна традицията, а не фактите от изворите, които би следвало да се тълкуват. Тръгва се от предпоставената теза, че Патриарх Евтимий е осъществил езиково-правописна и богослужебна реформа и се правят опити да се се определят параметрите й. Голямо е разнообразието на поправените книги. Всички тези книги нямат нищо общо с дадените в изворите като превеждани от последния търновски патриарх. Не се споменава тезата за превод на Петокнижието и следователно няма мнение за нейната достоверност, а камо ли тя да се обори. Всичко е подчинено на традицията - от пренебрегване на фактите през използване на други източници до изопачаване на средновековните текстове.
  
 интерпретации, изводи, традиция, противоречия
 
  7888
 Кирил Кабакчиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/