Икономическа ефективност на азотното торене при твърда пшеница сорт Прогрес


Аркадиев, Димитър (2001) Икономическа ефективност на азотното торене при твърда пшеница сорт Прогрес Сп. Животновъдни науки, София, Национален център за аграрни науки, 2001, кн.6, с. 106-108. , ISSN: 0514-7441.


 Икономическа ефективност на азотното торене при твърда пшеница сорт Прогрес
  Статия
 икономическа ефективност, пшеница, сорт Прогрес, торене


Аграрни науки
Аграрни науки Растениевъдство

Agrarian sciences and veterinary medicine
Agrarian sciences and veterinary medicine Crop Sciences

 Издадено
  787
 Димитър Аркадиев

1. AGRIS. BG2003000031 CSTEI (Bulgaria) 2003000031 http://www.fao.org/agris/search/display.do?f=./2003/v2904/BG2003000031.xml;BG2003000031

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/