Потребление на хляб и хлебни изделия и растителни и животински мазнини на лице от домакинството и производство на пшеница и слънчоглед на лице от населението в България за периода 1955-1999 г.-


Аркадиев, Димитър (2000) Потребление на хляб и хлебни изделия и растителни и животински мазнини на лице от домакинството и производство на пшеница и слънчоглед на лице от населението в България за периода 1955-1999 г.- Юб.науч.конф."5 години Тракийски у-т Стара Загора", 9-10 ноември 2000 г.


 Потребление на хляб и хлебни изделия и растителни и животински мазнини на лице от домакинството и производство на пшеница и слънчоглед на лице от населението в България за периода 1955-1999 г.-
  Доклад
 потребление, производство
 Непубликувано
  783
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/