Интерпретация или интерполация? Към историко-филологическото изследване на Сказанието от Константин Костенечки


Кабакчиев, Кирил (2013) Интерпретация или интерполация? Към историко-филологическото изследване на Сказанието от Константин Костенечки Проглас, 1, с. 113-129.


 В статията се прави анализ на моменти от Сказанието на Константин Костенечки, които се отнасят до Евтимиевата реформа, богослужебните книги, превода на Седемдесетте и преданието за авва Кириак. Оказва се, че сведенията от трактата на Константин Косстенечки съществено се отличават от виждането на автора на анализираната монография. Той се опира на традиционните схващания за дадените детайли, а не на съобщеното от средновековния книжовник. Така се поэлучава, че се интерпретират в Сказанието "установени" факти, а не се вземат под внимание представените данни от трактата, в който не се отбелязва да е прокарана реформа, не се имат предвид богослужебни книги като ревизирани от Патриарх Евтиимий, а Петокнижието и пр.
  
 Евтимий, реформа, параметри, преводът на Седемдесетте, Мойсеееви книги.
 
  7824
 Кирил Кабакчиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/