Потребителско търсене на някои групи хранителни стоки в България


Аркадиев, Димитър (2002) Потребителско търсене на някои групи хранителни стоки в България Сб. Икономика и развитието на обществото. Варна, 2002, том ІV, с. 62-70. ISBN: 954-21-0125-2(т.4).


 Потребителско търсене на някои групи хранителни стоки в България
  Статия
 потребителско търсене, хранителни стоки


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  781
 Димитър Аркадиев

1. STANCHEVA, ANASTASSIA R., KEHAYOVA, MARIA P. AND DIMITROVA, VIOLETA Y., THE 'COMPETITIVE DYNAMICS' APPROACH IN BULGARIA (MAY 21, 2011). Social Science Research Network (SSRN), N.Y., USA.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/