Моллов, Т. Песни за Индже войвода.


Моллов, Тодор (2006) Моллов, Т. Песни за Индже войвода. Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 4.4.2006


 Bulgarian folk-song motif; part of an ongoing electronic text corpus; access to the complete texts of 368 variations (published – 293; archive – 75) <04.04.2006>
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7780
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/