Икономическа ефективност от 50- и 100-процентно уплътняване на сеитбообръщение пшеница-царевица при различни азотни норми


Аркадиев, Димитър (2000) Икономическа ефективност от 50- и 100-процентно уплътняване на сеитбообръщение пшеница-царевица при различни азотни норми Растениевъдни науки, том 37, кн.3, 2000, с. 166-170. ISSN: 0568-465-X.


 Икономическа ефективност от 50- и 100-процентно уплътняване на сеитбообръщение пшеница-царевица при различни азотни норми
  Статия
 пшеница-царевица, уплътняване, икономическа ефективност


Аграрни науки
Аграрни науки Растениевъдство

Agrarian sciences and veterinary medicine
Agrarian sciences and veterinary medicine Crop Sciences

 Издадено
  775
 Димитър Аркадиев

1. AGRIS. BG2001000035 CSTEI (Bulgaria) 2001000035 http://www.fao.org/agris/search/display.do?f=./2000/v2612/BG2001000035.xml;BG2001000035

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/