Европейската интеграция и икономическото образование на студентите в България


Аркадиев, Димитър (2000) Европейската интеграция и икономическото образование на студентите в България Сб.Взаимодействие между университетите и неправителствените организации по пътя на интеграция с Европейския съюз. Габрово, 2000, с.55-59. ISBN: 954-683-118-2.


 Европейската интеграция и икономическото образование на студентите в България
  Статия
 европейска интеграция, икономическото образование ,студенти, България


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Теория и управление на образованието

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Theory and Management of Education

 Издадено
  773
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/