О формально сходной лексике в русском и болгарском языках и проблемах ее изучения. – Научни трудове на ПУ “П.Хилендарски”, т. 40, кн.І, 2002 – Филология. Пловдив, 2002, с. 287-292.


Ганчева, Магдалена (2002) О формально сходной лексике в русском и болгарском языках и проблемах ее изучения. – Научни трудове на ПУ “П.Хилендарски”, т. 40, кн.І, 2002 – Филология. Пловдив, 2002, с. 287-292. Пловдив


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  7706
 Магдалена Ганчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/