Portnoy’s Complaint- a Rebellion on All Fronts


Димитров, Иван (2010) Portnoy’s Complaint- a Rebellion on All Fronts Portnoy’s Complaint- a Rebellion on All Fronts. Сборник от научна конференция Language, Culture, Identity/ Език, Култура, Идентичност/ Language, Culture, Identity, Шумен, 12 октомври 2008 г. Ред. Румяна Тодорова. Шумен: "Фабер", 2010. с. 196-201.ISBN: 978-954-400-281-7


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7683
 Иван Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/