Household consumption of some groups of foods in Bulgaria


Аркадиев, Димитър (1997) Household consumption of some groups of foods in Bulgaria Research Expo'97. October 8, 1997, University of Missouri - Columbia, USA.


 Потребление на домакинствата
  Доклад
 потребление


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 
  767
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/