Колоквиализацията на медийния дискурс и манипулацията с количеството


Коева, Силвия (2016) Колоквиализацията на медийния дискурс и манипулацията с количеството Проблеми на устната комуникация, Т. 10, част I. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 204 - 226. ISSN 2367-8712.


 Статията обвързва процеса на колоквиализация на медийния дискурс у нас с манипулативното въздействие, оказвано от страна на българските популярни медии върху техните потребители. Примерите илюстрират по какъв начин чрез експресивната функция на разговорни лексикални единици – езикови квантификатори – се осъществява или улеснява манипулацията с различни количествени значения.
  Статия
 Медиен дискурс, колоквиализация, квантификация.
 Издадено
  7667
 Силвия Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/