Манипулация с количеството при представяне на конфликтни ситуации в медиите


Коева, Силвия (2015) Манипулация с количеството при представяне на конфликтни ситуации в медиите Литермедия. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=181


 Quantifiers in Bulgarian have not been fully analyzed from the pragmatic aspect. The basic aim of this article is to analyze the manipulative potential of quantifying initial reference in Bulgarian mass media texts presenting situations of conflict in Bulgarian society. The focus is on language resources for expressing different types of quantity. In the analyzed uses, the manipulation is revealed mostly by context synonyms with different quantitative semantics.
  Статия
 Manipulation, popular (mass)media, quantifiers.
 Издадено
  7665
 Силвия Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/