Потребление на някои групи хранителни стоки от домакинствата в България


Аркадиев, Димитър (1997) Потребление на някои групи хранителни стоки от домакинствата в България Сп. Статистика, София, НСИ и Съюз на статистиците в България, 1997, кн.2, с. 39-55. , ISSN: 0204-8698.


 Потребление на някои групи хранителни стоки от домакинствата в България
  Статия
 хранителни стоки, потребление, домакинства, почти идеална система на търсене, България


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  765
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/