Манипулативни употреби на средства за изразяване на неопределено разделно множество над нормата в българския език


Коева, Силвия (2014) Манипулативни употреби на средства за изразяване на неопределено разделно множество над нормата в българския език Арнаудов сборник. Т. 8. „ЛЕНИ-АН“, Русе


 В този материал се разглежда реализирането на манипулативния потенциал на някои от средствата за квантификация в българския език, с които се изразява значение за неопределено разделно множество над нормата. Става въпрос за преносно употребените в именни групи числителни имена или съществителни с числено значение, които назовават голям брой обекти – десетки, стотици, хиляди, стотици хиляди, милиони, милиарди и подобни. Формата за множествено число е допълнително средство за изразяване на посоченото значение.
  Статия
 манипулация, квантификация, медиен дискурс
 Издадено
  7644
 Силвия Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/