Das intermediale Universum als literarisches Konstrukt. In: Balkangermanistiken. Schriftenreihe der IECG, Band 9. (2. Kongress der Germanistinnen und Germanisten aus Südosteuropa, Oktober 2010). Hrsg. von Penka Angelova. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, 2019, S. 419-436. ISBN 978-3-86110-577-0


Иванова, Ралица (2019) Das intermediale Universum als literarisches Konstrukt. In: Balkangermanistiken. Schriftenreihe der IECG, Band 9. (2. Kongress der Germanistinnen und Germanisten aus Südosteuropa, Oktober 2010). Hrsg. von Penka Angelova. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, 2019, S. 419-436. ISBN 978-3-86110-577-0 St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag.


 От средата на 80-те години на 20 век в немскоезичната литература се наблюдава засилен интерес към произведения на изобразителното изкуство. Статията проследява тази тенденция в творчеството на Патрисия Гьорг и на Бодо Кирххоф в контекста на феноменологическата естетика на Морис Мерло-Понти и на теорията на Ханс Холендер за тясната взаимовръзка между пространствени и времеви изкуства, в резултат на което всяко едно от тях е в състояние не просто да пресъздаде другото, но и да го интерпретира, пресъздавайки го. И двамата автори тематизират в творбите си конкретни картини на различни художници, описвайки със средствата на езика техните характеристики. Докато Кирххоф инсценира конкуренцията между двата типа медии (катина и текст), трансформирайки картинността в езиков еквивалент и демонстрирайки по този начин преимуществото на текста, при Гьорг този процес протича в обратна посока – отново става дума за „написани” картини, при които обаче словото в значителна степен абсорбира естетическите параметри на картинността и превръща текста в поетична иконография.
  Статия
 Medienkonkurrenz zwischen Bild und Text.
 Издадено
  7642
 Ралица Иванова

1. Гьотевите прозрения за принципите на наратологията, Част II. - Проглас, 2010, год. XIX, (кн. 2), с. 20-40. Print ISSN: 0861-7902. COBISS.BG-ID 1119668196. с. 40.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/