'Rissige Welten' - Christoph Peters kulturelle Grenzgänge. In: Traditionen, Herausforderungen und Perspektiven in der germanistischen Lehre und Forschung. (Jubiläumskonferenz „125 Jahre St.-Kliment-Ochridski-Universität/Sofia – 90 Jahre Germanistik”, 11-13 Oktober 2013). Hrsg. von Emilia Dentschewa u. a. Sofia: Universitätsverlag „St. Kliment Ochridski”, 2015, S. 282 - 298. ISBN 978-954-07-3684-6. COBISS.BG-ID 1274364132


Иванова, Ралица (2015) 'Rissige Welten' - Christoph Peters kulturelle Grenzgänge. In: Traditionen, Herausforderungen und Perspektiven in der germanistischen Lehre und Forschung. (Jubiläumskonferenz „125 Jahre St.-Kliment-Ochridski-Universität/Sofia – 90 Jahre Germanistik”, 11-13 Oktober 2013). Hrsg. von Emilia Dentschewa u. a. Sofia: Universitätsverlag „St. Kliment Ochridski”, 2015, S. 282 - 298. ISBN 978-954-07-3684-6. COBISS.BG-ID 1274364132 Sofia: Universitätsverlag „St. Kliment Ochridski”.


 Статията е посветена на сблъсъка между различни култури и на възможностите за неговото преодоляване. Разгледаните примери от съвременната немскоезична литература (Бодо Кирххоф и Кристоф Петерс) тематизират конфликтни ситуации между представители на различни културни общности. Чрез избора на тази тематика се дискутират актуални проблеми на междукуртурното общуване, включващо стереотипи и базиращите се на тях недоразумения, и се начертават стратегии за тяхното разрешаване – например: - Релативизиране на интеркултурни стереотипи чрез демонстриране на различията, многообразието и противоречията в чуждата и собствената култура; - Вникване в чуждата култура през погледа на нейните носители; - Стимулиране на способността за нестереотипно мислене и възприятие; - Развитие на способността за медиация между отделните култури и за избягване на дискриминативни практики по отношение на тях; - Постигане на такова ниво на междукултурна комуникация (negotiation of meaning across cultures), при което в завишена степен се респектират различни аспекти на другостта.
  Статия
 kulturelle Grenzgänge
 Издадено
  7637
 Ралица Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/