Влияние на организацията и концентрацията на производството и върху млечната продуктивност на кравите в България


Аркадиев, Димитър (1996) Влияние на организацията и концентрацията на производството и върху млечната продуктивност на кравите в България Сб. Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика. Сливен, 1996, с.228-232.


 Влияние на организацията и концентрацията на производството и върху млечната продуктивност на кравите в България
  Статия
 концентрация, организация, млечна продуктивност, крави, България


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Администрация и управление
Аграрни науки Животновъдство

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Administration and Management
Agrarian sciences and veterinary medicine Animal Breeding

 Издадено
  763
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/