Велкова-Гайдаржиева, Антония. Поезията на Марин Георгиев - от "Търновската вълна" до националната представителност. // Електронно списание LiterNet, 27.11.2013, № 11 (168) (27.11.2013).


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2013) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Поезията на Марин Георгиев - от "Търновската вълна" до националната представителност. // Електронно списание LiterNet, 27.11.2013, № 11 (168) (27.11.2013). Електронно списание LiterNet, 27.11.2013, № 11 (168)


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7627
 Антония Велкова-Гайдаржиева

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Поезията на Марин Георгиев - от "Търновската вълна" до националната представителност. // Електронно списание LiterNet, 27.11.2013, № 11 (168) (27.11.2013). Цитирана в: Гергина Кръстева, „ДО ТУК“ И НАТАТЪК В ЛИЧНАТА ПАМЕТ ИЛИ АНТОЛОГИЧНОТО ЛИЦЕ НА МАРИН ГЕОРГИЕВ - В: сп. "Проглас" кн. 1, 2019 (год. ХХVIII), ISSN 0861-7902, с. 122

2. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Поезията на Марин Георгиев - от "Търновската вълна" до националната представителност. // Електронно списание LiterNet, 27.11.2013, № 11 (168) (27.11.2013). Цит. в: Кръстева, Гергина. ЛИЧНО И АНТОЛОГИЧНО. Автоантологични модели и персонални антологийни присъствия в българската лирика от периода 2008-2017 година. електронно издание ЕИ "LiterNet" Варна. Първо издание, 2019. ISBN 978-954-304-439-9. web

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/