Велкова-Гайдаржиева, Антония. "Кочо". За фигурата на обущаря. // С възрожденски дух и модерен поглед. Сборник в чест на чл.-кор. проф. Милена Цанева - София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2012, (с. 129-142). ISBN 978-954-8712-79-8, ISBN 978-954-322-559-0; COBISS.BG-ID 1252390116


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2012) Велкова-Гайдаржиева, Антония. "Кочо". За фигурата на обущаря. // С възрожденски дух и модерен поглед. Сборник в чест на чл.-кор. проф. Милена Цанева - София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2012, (с. 129-142). ISBN 978-954-8712-79-8, ISBN 978-954-322-559-0; COBISS.BG-ID 1252390116 С възрожденски дух и модерен поглед. Сборник в чест на чл.-кор. проф. Милена Цанева - София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2012, (с. 129-142). ISBN 978-954-8712-79-8, ISBN 978-954-322-559-0.


 Текстът предлага нова интерпретация на една от емблематичните творби на Ив. Вазов – „Кочо” през призмата на уникалната фигура на обущаря в осветените полета на българската история и родово-съборен религиозен канон. Разсъжденията се съсредоточават върху архетипния заряд на фигурата на обущаря и върху жестовостта на перущенския чизмар като нейна проекция. В българската (и християнската) миторитуална и религиозно-канонична памет обущаря е култова фигура, а Кочо е една от конкретно-историческите и персонификации. За първи път се прави паралел между две знакови творби на българската литература - “Житие на Николай Нови Софийски” от Матей Граматик, достигнало до нас в препис от 1564 г., и Вазовата „Кочо. Защитата на Перущица”. Текстологичните и аналитични съпоставки показват, че обущарят не е просто номинация на определен вид занаятчийство, а се превръща в образец за религиозно-героическо мислене на нацията. И перущенският чизмар, и софийският обущар от по-далечно време изграждат парадигматичния хипостас на достойния бранител на християнството.
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  7625
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/