Икономическа оценка на влиянието на комбиции от производствени фактори върху добива от сортове зимна мека пшеница


Аркадиев, Димитър (1996) Икономическа оценка на влиянието на комбиции от производствени фактори върху добива от сортове зимна мека пшеница Сб.Проблеми на селекцията, семезнанието, семепроизводството и агротехниката. Научни трудове, Т.2. Агротехника и икономика, Русе, 1996, с.201-206


 Икономическа оценка на влиянието на комбиции от производствени фактори върху добива от сортове зимна мека пшеница
  Статия
 пшеница, производствени фактори, икономическа оценка


Аграрни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика

Agrarian sciences and veterinary medicine
Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  761
 Димитър Аркадиев

2. V.KUNEVA, R.BAZITOV, A. STOYANOVA. Influence of the year characteristics and the different fertilization levels on the structural elements of wheat yield. - AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, VOL. 8, No 3, pp. 217-220, 2016.

1. ВЕЛИЧКА КОТЕВА*, РУМЕН БАЗИТОВ. Ефективност от минерално торене на зимна мека пшеница, отглеждана в години с благоприятни и рискови метеорологични условия.- ПОЧВОЗНАНИЕ АГРОХИМИЯ И ЕКОЛОГИЯ, ГОД. XLVII, № 3, 2013, c. 39-46.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/