Николай С. Трубецкой и Болгария. - В: След пожара в Русия. Руската емигрантска литература и изкуство в европейски контекст. Научно и културно наследство на руската диаспора в България (1920–1940). Велико Търново: Пик, 2012, с. 322–326. ISBN 978-954-2968-33-7. COBISS 1249374948.


Колева-Златева, Живка (2012) Николай С. Трубецкой и Болгария. - В: След пожара в Русия. Руската емигрантска литература и изкуство в европейски контекст. Научно и културно наследство на руската диаспора в България (1920–1940). Велико Търново: Пик, 2012, с. 322–326. ISBN 978-954-2968-33-7. COBISS 1249374948. -


 Коментиран е българският период в развитието на Трубецкой като учен и ролята на наблюденията на изследователя върху българския език за формиране на значими лингвистични идеи.
  Статия
 история на езикознанието


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  7607
 Живка Колева-Златева

1. Лучинский Ю. В. История русской эмиграции в современной болгарской науке: краткий обзор. - Голос минувшего: Кубанский исторический журнал, 2015, 1-2, с. 194-200. ISSN 2073-2821. Цит. на стр. 197.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/