О литургической модели убиения в ранней славянской агиографии (на материале борисоглебских, вацлавских и дуклянских текстов).


Николова, Анета (2015) О литургической модели убиения в ранней славянской агиографии (на материале борисоглебских, вацлавских и дуклянских текстов). Актуальные проблемы православной теологии (международный сборник научных трудов), вып. 3, Твер 2015, 130-137. ISBN 978-5-7609-1081-3.


 Оборва се тезата, че т.нар. анонимно сказание за Борис и Глеб в староруската литература следва модела на житие на св. Вацлав Чешки и се показват корените на борисоглебския модел в литургическата практите на Киевска Рус до пренасянето на Студийския типик. За сравнение се привлича и Убиение на св. Владимир от т.нар. Дуклянски летопис.
  Статия
 ранняя славянская агиография; литургические модели; св. князе Борис и Глеб


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  7598
 Анета Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/