Трактатът на Константин Костенечки като разобличение. -.


Кабакчиев, Кирил (2011) Трактатът на Константин Костенечки като разобличение. -. Проглас, 2, с. 57-72.


 В статията се разглежда Сказанието на Костенечки като разобличение. Разбира се, въпросът е разглеждан от медиевистите, но не е получен отговорът в какво се състои разобличаваната сквернота и в кои книги се намира тя. Достига се до извода, че поквареността се заключава в преиначаване смисъла на "божествнените писания "..
  
 тематичен ключ, библейска развратеност, ревизия на литургични книги, божествени писания
 
  7597
 Кирил Кабакчиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/