Влияние на комбинация от фактори върху средните добиви от пшеница


Аркадиев, Димитър (1996) Влияние на комбинация от фактори върху средните добиви от пшеница Сб. Проблеми на селекцията, семезнанието, семепроизводството и агротехниката. Научни трудове, Т.2. Агротехника и икономика, Русе, 1996, с.196-200.


 Влияние на комбинация от фактори върху средните добиви от пшеница
  Статия
 пшеница, фактори, добиви


Аграрни науки
Аграрни науки Растениевъдство

Agrarian sciences and veterinary medicine
Agrarian sciences and veterinary medicine Crop Sciences

 Издадено
  759
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/